Privacy Beleid

 

Privacy beleid van WWW.INTERDISPO.COM


Dit Privacybeleid van www.interdispo.com (het “Beleid”) beschrijft hoe Interdispo Europe B.V. (“Interdispo, “wij”, “onze”, “ons”) de verzamelde gegevens over u (uw “persoonlijke gegevens”) gebruikt en openbaar maakt, wanneer u deze website (“Website”) bezoekt of ons contacteert via gegevens die beschikbaar worden gesteld op de Website. Het Beleid beschrijft hieronder ook hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen. 

De Website kan u toelaten om bestellingen te plaatsen of offertes aan te vragen voor producten en/of diensten. Bepaalde van deze producten en/of diensten worden geleverd door Interdispo-partners, welke bijkomende persoonlijke gegevens van u verzamelen om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Onze partners zullen de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken zoals beschreven in hun privacybeleid of zoals medegedeeld wanneer u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt. 

Naast dit Beleid hebben sommige Interdispo producten en diensten (inclusief bepaalde Interdispo apps) hun eigen privacybeleid, welke gedetailleerder beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens in een bepaalde context wordt gebruikt.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt aan:

 • Bedrijven of andere organisaties waarop wij beroep doen om namens ons diensten te leveren zoals websitehosting bedrijven, postleveranciers, koeriers, transportbedrijven, analytische dienstverstrekkers, organisators van evenementen en IT- serviceproviders;
 • Bedrijven of andere organisaties waarvan u ons heeft gevraagd of waarmee u hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens met hen mogen delen;
 • Wederverkopers en onze partners, wanneer dit noodzakelijk is om u een product of dienst te leveren;
 • Professionele adviseurs;
 • Elke wetshandhavingsautoriteit, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of een andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of anderszins om onze rechten, de rechten van derde partijen of individuele personen hun veiligheid te beschermen of om fraude, veiligheid of andere veiligheidsproblemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • Elke derde partij die alle of een substantieel deel van onze activa koopt of waarnaar wij deze overdragen. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, dan zullen wij redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de entiteit waarnaar uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, deze gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit Beleid.

 

Interdispo kan uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan andere Interdispo Europe B.V.-bedrijven en hun dienstverleners. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen, dan zorgen wij ervoor dat deze worden gebruikt voor doeleinden in overeenstemming met deze zoals beschreven in het Beleid.

Uw persoonlijke gegevens internationaal overdragen 

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving van Nederland, België, Frankrijk c.q. uw land inzake gegevensbescherming, en kunnen worden overgedragen zowel binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), als buiten de EER (inclusief de Verenigde Staten van Amerika). Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER, zullen wij passende beschermingsmaatregelen nemen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen teneinde ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd, dit ongeacht het land waarnaar de gegevens worden overgedragen. Deze beschermingsmaatregelen kunnen het verkrijgen van contractuele garanties omvatten van elke derde partij die toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens, dat uw persoonlijke gegevens zullen worden beschermd door normen die gelijkwaardig zijn aan deze die uw persoonlijke gegevens beschermen wanneer deze zich in de EER bevinden. 

Als u meer wilt weten over hoe Interdispo uw persoonlijke gegevens beschermt wanneer deze buiten de EER worden overgedragen, neem dan contact met ons op via onderstaand adres.

Welke persoonlijke gegevens zullen wij gebruiken?

Interdispo verzamelt persoonlijke gegevens van de Website:

 • Wanneer u formulieren invult (bijvoorbeeld als u zich registreert voor een Interdispo account of een offerte aanvraagt); en
 • Automatisch door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

De Website biedt u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verstrekken waaronder:

 • Uw naam en contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) en informatie over uw bedrijf of werkgever als u informeert in een commerciële capaciteit;
 • Producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent; en
 • Uw contact- en marketingvoorkeuren.

Bijkomend:

 • Verzamelen wij uw persoonlijke gegevens als u contact met ons opneemt via de gegevens die beschikbaar zijn via de Website (wij houden bijvoorbeeld de gegevens bij die u ons verstrekt wanneer u ons schriftelijk contacteert of contact opneemt met onze klantenservice);
 • Kunnen wij de informatie die wij hebben combineren met de informatie over u of uw interesses, socio-economische en socio-demografische status, online identificatiegegevens en actuele contactgegevens verzameld door derde partijen zoals marketingbureaus.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken persoonlijke gegevens die wij via de Website verzamelen om:

 • Aan uw verzoeken te voldoen (bijvoorbeeld om uw Interdispo account aan te maken, of u de mogelijkheid te geven om offertes aan de vragen);
 • Ons bedrijf en de relatie met u te optimaliseren;
 • Uw vragen te behandelen;
 • Onderzoek uit te voeren;
 • U marketingmateriaal toe te sturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren;
 • Te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden, om te antwoorden op juridische procedures of verzoeken om informatie te verstrekken op vraag van overheidsinstanties or andere derde partijen teneinde fraude of misdaden op te sporen en te voorkomen or om uw, onze of andermans rechten te beschermen; en
 • De Website te gebruiken, deze aan u te personaliseren en begrijpen hoe de Website gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens combineren en analyseren om:

 • Ons in staat te stellen om onze producten, processen, diensten, marketing en ondernemingsstrategieën te begrijpen, te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Onze producten en diensten te personaliseren voor u;
 • Onze klanten beter te begrijpen; en
 • Onze relatie met u te verbeteren en te beheren.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: het informeren van onze distributiestrategie, het evalueren van de efficiëntie van onze marketing- en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyses en het identificeren van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, en contact met u opnemen om u over dergelijke producten en diensten te informeren. 

Wij willen ervoor zorgen dat de communicatie die wij u toesturen en onze interacties met u zo relevant mogelijk zijn. Bijgevolg kunnen wij van tijd tot tijd gegevens over u gebruiken, die verzameld zijn door derden om ons te helpen bepalen in welke Interdispo-producten – en diensten u mogelijk geïnteresseerd kan zijn. Vervolgens kunnen we de informatie over dergelijke producen en diensten toesturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren, en kunnen wij de gegevens die wij van u houden gebruiken om onze klantenservice center te informeren als u met hen contact opneemt. Tevens kunnen wij ook samenwerken met derde partijen om u gepersonaliseerde advertenties op sociale-mediaplatforms te tonen, of als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, wanneer u op het internet surft/andere websites bezoekt U kunt nagaan hoe u kunt voorkomen dat u van ons nog meer marketing ons ontvangt in Uw Rechten.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in identificeerbare vorm zolang dit redelijkerwijze noodzakelijk is om de doeleinden, waarvoor wij deze hebben verzameld, te vervullen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit betekent in het algemeen dat u persoonlijke gegevens bewaard blijven zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om de door u gevraagde producten/diensten te leveren;
 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om onze rechten en eigendom te beschermen (dit is doorgaans gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn) of wij zijn anderszins verplicht om uw persoonlijke gegevens te houden op basis van toepasselijk wetgeving of regelgeving.

Op welke wettelijke grondslagen baseren wij ons wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken? 

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in de volgende situaties:

 • Wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor ons noodzakelijk is om een contract of contracten uit te voeren waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen die u vraagt voorafgaand aan het sluiten van het contract. Deze contracten kunnen voorwaarden omvatten.
 • Wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens binnen onze legitieme belangen valt of van de organisatie waarmee wij uw persoonlijke gegevens hebben gedeelden waarvan wij hebben gezorgd dat uw persoonlijke gegevens en uw rechten in verband met die gegevens worden beschermd. Bijvoorbeeld, wij kunnen ons op deze wettelijke grondslag baseren als wij en/of ondernemingen binnen Interdispo uw persoonlijke gegevens gebruiken om: onze (of hun) producten, diensten en/of marketingstrategieën (beter) te begrijpen en te verbeteren; voor onderzoeksdoeleinden; om onze relatie met u te verbeteren en voor administratieve doeleinden; om na te gaan welke informatie, producten en diensten naar alle waarschijnlijkheid het meeste interesseren en om u informatie, aanbiedingen en online advertenties met betrekking tot deze diensten en producten door te sturen of te tonen; om uw ervaringen met deze diensten en producten te personaliseren; om te waarborgen dat onze producten en diensten geleverd en gebruikt worden in overeenstemming met de wet en conform de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn; en waar nodig, om de rechten of eigendommen van ons of een derde te beschermen of te verdedigen, om fraude, beveiligings-, veiligheids,- of privacyproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderworpen zijn;
 • In beperkte omstandigheden waarin wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om iemands veiligheid of vitale belangen te beschermen; en
 • Waar wij uw toestemming Wij vertrouwen op uw toestemming om, bijvoorbeeld, technische informatie te verzamelen zoals gegevens van cookies en vergelijkbare technologieën en om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketing via e-mail of sms. Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken.

Uw rechten 

U heeft het recht om te achterhalen welke gegevens wij bezitten over u, voor welke doeleinden dit wordt gebruikt, evenals het recht om toegang te nemen tot deze gegevens en, indien nodig, aanpassingen te maken. U heeft in sommige gevallen ook het recht om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te weigeren, ons te verzoeken om deze te beperken of te verwijderen of om te verzoeken dat deze gegevens ter uw beschikking worden gesteld in een gangbare elektronische vorm, zodat u deze met andere bedrijven kunt delen. 

Wanneer u heeft ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kan u deze toestemming op elk moment intrekken. Indien u dit wenst, gelieve ons te contacteren op onderstaand adres.

We zullen alle praktische inspanning doen om uw wensen te respecteren. Sommige wetgeving kan dit echter verhinderen, in het bijzonder deze met betrekking tot de beveiliging en/of financiële wetgeving .


Indien u hebt gekozen om marketing communicaties van Interdispo te ontvangen, kan u op elk moment van mening veranderen. Indien uw niet langer deze communicaties wenst te ontvangen van Interdispo, gelieve te schrijven naar: 

Interdispo Europe B.V., Bergweidedijk 38, 7418 AA Deventer, Nederland.


Of een e-mail te verzenden naar:

[email protected]Indien u enige vragen heeft met betrekking tot het gebruik door Interdispo van uw persoonlijke gegevens, of indien u toegang wilt nemen tot de gegevens die Interdispo over u bezit of enige van de andere rechten uit te oefenen in verband met uw persoonlijke gegevens, gelieve contact op te nemen met

Interdispo Europe B.V., Bergweidedijk 38, 7418 AA Deventer, Nederland.

Of een e-mail te verzenden naar:

[email protected]


Interdispo heeft een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. U kan deze contacteren via [email protected]


Indien u klachten heeft over de wijze waarop Interdispo uw persoonlijke gegevens gebruikt, hopen wij dat u in eerste instantie ons zal contacteren. U mag echter ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de autoriteit die toeziet op de rechten van gegevensbescherming in Nederland, België, Frankrijk c.q. uw land. 

Andere websites en sociale netwerken

De Website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen en niet gedekt worden door dit beleid. Indien u toegang neemt tot andere websites gebruikmakend van de verschafte links, kunnen de beheerders van die websites uw gegevens verzamelen en deze gebruiken in navolging van hun eigen privacybeleid, dat kan verschillen van het onze.

De Website mag u ook de mogelijkheid aanbieden om informatie over Interdispo, de Website of de producten en/of diensten beschikbaar door deze website te delen of te volgen door het gebruik van toepassingen van derden voor sociale netwerken (zoals via knoppen zoals “delen”, “ik vind dit leuk” of “volgen”). 

Wij bieden deze functionaliteit aan om algemene interesse op te wekken voor de website tussen de leden van uw sociale netwerken, en om u de mogelijkheid te beiden om meningen, nieuws en aanbevelingen over de website te delen en te volgen met uw contacten. U dient echter op de hoogte te zijn dat het delen van persoonlijke gegevens met sociale netwerken er toe kan leiden dat de informatie verzamelt wordt door de beheerder van het sociale netwerk en dat dit openbaar kan worden gemaakt, zoals onder andere door internet zoekmachines. 

Uw dient altijd de privacy policy van elke website die u bezoekt of elk sociaal netwerk waarmee u informatie deelt aandachtig te lezen om hun privacy praktijken te begrijpen. 

Het bijwerken van dit Privacybeleid

Wij kunnen van tijd tot tijd dit Beleid wijzigen. Indien we substantiële of materiële wijzigingen in de manier waarop wij uw gegevens gebruiken invoeren, zullen wij dit meedelen via een opvallend bericht op de Website of door u rechtstreeks te contacteren. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, gelieve onze website niet verder te gebruiken.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »